Eesti.ee infoarhitektuur, prototüüpimine, uuringud ja kasutatavuse testimine

Eesti.ee on portaal, mida me kõik igapäevaselt kasutame. Trinidadi ülesandeks oli teha uue portaali navigatsiooniskeem ja prototüüp, testida kasutatavust ja hinnata ligipääsetavust.

Eesti.ee portaal kuulub RIA-le, kes oli ka antud töö tellija. Projekt valmis koos meie heade partnerite Nortali ja MRM Balticu (tänaseks osa ADM Interactive-ist) koostöös.

Nüüd aga huvitava poole juurde. Kuna tegemist oli parajalt suure projektiga, siis algas see meil lõppeesmärkide seadmisest ja nende defineerimisest. Üks oli kindel. Kuna portaali kasutavad väga erinevad inimesed, siis peab ta olema lihtsasti kasutatav ja samas ka atraktiivne.

Järgnevalt tuligi meil analüüsifaas, kus vaatasime põhjalikult üle portaali eelneva versiooni ja eemaldasime sektsioonid ja elemendid, mis oma otstarbe ära kaotanud olid.

Edasi läks meil töö kasutatavuse nõuete, jutuseinte joonistamise ning navigatsiooniskeemidega. Tegemist oli faasiga, kus oli ülioluline saada reaalsete lõppkasutajate tagasisidet.

Testimine kulges järgnevalt

  • Kaartide sorteerimine 75 sihtrühma sobiva inimesega
  • Põhjalik kasutatavuse testimine 25 inimesega
  • Online-küsitlused 70-lt inimesega

Kasutajatelt saadav infohulk oli massiivne ning saadud andmed tegid uue kasutajaliidese disainiprotsessi üllatavalt lihtsaks.

Viimaks testisime me lõppversiooni veel korra, et veenduda selle korrektsuses ja andsime prototüübi oma arenduspartneritele üle. 

Kui soovite ka enda toote, veebilehe või teenusega järgmisele tasemele minna, siis võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt.