Põllumajandusministeeriumi uue veebilehe prototüüpimine ja kasutatavuse testimine

Tegemist oli valdavalt ühe-inimese projektiga, keda assisteeris vajadusel meie arendusjuht Hegle Sarapuu. Trinidadi rolliks oli antud projekti juures uue veebilehe selgroo loomine.

Visuaalse disaini eest kandis hoolt meie hea partner Velvet Design. Käesolevaks hetkeks ei ole uus versioon veel avalik ning kasutusel on keskkonna varasem versioon, kuid kerides allapoole on võimalik näha pilte meie poolt ehitatud prototüübist.

Projekt ise algas analüüsiga ning jätkus intervjuudega. Vestlesime nii ministeeriumi töötajate ja ametnikega kui ka tavaliste veebilehe kasutajatega. Antud faasi põhjal ehitasime üles mitmed erinevad persoonad ehk näidiskasutajad ja kasutasime infot uue veebilehe prototüübi loomiseks. Samut

Nagu ikka, võttis kõige rohkem aega prototüüpimine, kuna olulisel kohal oli ka kasutatavuse testimine ja analüüs. Parim versioon anti kliendile üle. Projekt algas 2011 aasta novembris ning sai läbi 2012 aasta veebruarikuus.

Esilehe prototüüpKontaktinfo prototüüp

 Sitemapi prototüüpPrototüüp

 

 • Meie panus:
  • Analüüs
  • Infoarhitektuur
  • Intervjuud
  • Prototüüpimine
  • Kasutatavuse testimine
 • Ajakulu tundides: 430