Funktsionaalsete nõuete audit

Funktsionaalsed nõuded defineerivad, mida süsteem tegema peab. Nõuete auditi vahelejätmine toob tavaliselt kaasa potentsiaalsete probleemide mittetundmise, mis pikemas perioodis tähendab ebameeldivaid üllatusi.

Nõuete defineerimisel tekkinud vead viivad lisatöö ja –kuludeni. Kõige hullema stsenaariumi puhul tähendab see arendatud süsteemi lammutamist, Arendus sisaldab massiliselt vigu ja parandamise asemel on lihtsam uus süsteem ehitada.

Nõuete auditi käigus otsime me vaatame:

 • Milliseid andmeid süsteem vajab
 • Milliseid operatsioone teostatakse
 • Millised on süsteemi poolt teostavad töövood
 • Millised on süsteemiaruannete standardid
 • Kes saab andmeid sisestada
 • Kas süsteem vastab etteantud kriteeriumitele

Valmiv dokumentatsioon on kirjutatud väga kirjule lugejaskonnale ja selle loomisel on kasutatud võimalikult vähe tehnilisi erialatermineid. Kui need on sees, siis on nad üldjuhul ka lihtsasti lahti seletatud.

Eesmärgiks on ühtne arusaam probleemidest ja lahendustest. 

  • Tunnihind:
   50 EUR + KM