Infosüsteemide arhitektuuri defineerimine

Infosüsteemi arhitektuuri defineerimine annab ülevaate ettevõttest kui tervikust. Selle käigus vaatame, millistest detailidest ettevõtte infosüsteem koosneb ja kuidas on selle erinevad harud omavahel sõltuvuses. Selle tulemusena saate te teada, millised infosüsteemi osad järgneva 3-10 aasta jooksul väljavahetamist või lisaarendust vajavad.  

Infoarhitektuuri defineerimise käigus:

  • Kaardistame tähtsamad elemendid
  • Kaardistame välised osalejad
  • Otsime pimedaid nurki
  • Kaardistame ebavajalikud protsessid

Infosüsteemide arhitektuuri defineerimise tulemusena saate aru, mida on vaja muuta selleks, et infosüsteem teie ärilisi protsesse täiemahuliselt toetaks. Analüüsi tulemusel saame ennustada teie järgmise 3-10 aasta tarkvaravajadusi.

Dokumentatsioon on lihtsasti loetav ja nii väheste tehniliste mõistetega kui võimalik.