Kasutatavuse testimine ja hinnangud

Kuna me ei arenda iseendale ja ei ole alati ise ka süsteemi kasutajad, siis on väga oluline veenduda, et loodav süsteem on ka selle tulevastele kasutajatele ootuspärane.  

Kasutatavuse testimine aitab leida loogikavigu ja süsteeme paremaks teha 

Halvasti kasutatavate süsteemide sümptomiteks on madal produktiivsus, pidevad kasutamisvead (arvad, et otsitav on siin, tegelikult hoopis seal; kasutajatoe kõnede hulk on kõrge) ja segaduses kasutajad.

Our interaction designer Halina is moderating a simple usability test with one person

Enamik probleeme on tegelikult läbi testide leitavad ja testid ise ei ole väga ajakulukad. Valitav testimismetoodika sõltub konkreetsest probleemist või olukorrast.

Kasutame mitmeid eri metoodikaid

  • Kasutatavuse hinnang – meie spetsialistid kasutavad ise teie toodet ja järgivad kindlat kasutatavuse standardite nimekirja (heuristikut), et teha selgeks, kas kriitilisi muresid esineb või mitte. See annab esmase ülevaate, aga pole tihti piisav ega süsteemi kasutajatest lähtuv.
  • Kasutatavuse testimine – me palume teie klientidel sooritada kindlaid ülesandeid kontrollitud tingimustes, et näha, kui hästi klient toodet kasutada suudab või oskab. Tegemist on 1-3 nädalase protsessiga, kus iga test salvestatakse nii audio, video kui ka ekraanipildina. Annab väga häid ja usaldusväärseid tulemusi. Küsi ka pilgu jälgimist!
  • Juurdepääsetavuse hinnang – vaatame, kas teie süsteemi suudavad kasutada erivajadustega inimesed.  Eriti oluline on see avalike veebilehtede ja süsteemide puhul. Tavaliselt viime läbi WCAG 2.0 vastavuse hinnangu.

Testide lõpptulemuseks on konkreetne nimekiri probleemidest, mis põhjustavad kasutamises probleeme. Projekt lõppeb koosolekuga, kus leiame leitud probleemidele võimalikke lahendusi. Vajadusel võib tellida täiendavaid disainitöid.