Infoarhitektuuri ja navigatsioonimudelite loomine

Hea navigatsioon teeb süsteemide igapäevakasutuse meeldivamaks ja loomulikumaks. Tihtipeale sisaldavad veebilehed ja rakendused funktsionaalsust, mida kasutajad ei vaja või sõnastavad mõtteis teisiti, kui Teie seda teete.

Hea navigatsioonimudel:

  • Tagab info kiire leitavuse
  • Kiirendab ja toetab ostuotsuse tegemist
  • Vähendab tugiteenuste koormust ja kulu
  • Tagab süsteemi sujuvama töö

Halb navigatsioon:

  • Teeb süsteemi raskesti kasutavaks
  • Raskendab ostude tegemist (e-kaupluste puhul)
  • Tõstab tugifunktsioonide koormust (kliendid ei leia otsitavat, küsimuste tekkides helistavad klienditukke)
  • Aeglustab tööd suurte ärirakendustega

Keerulised süsteemid on kulukad 

Kasutajaid tuleb koolitada ning rikkeid parandada. Meie konsultandid aitavad teil oma süsteemid meeldivaks ja mugavaks teha.

Navigatsioonimudelite loomine - mees ja naine põrandal märkmepabereid täitmas

Meil on mitu lähenemist – kõige levinumad on kaartide sorteerimine ja jutuseina joonistamine ehk storyboarding.

  • Kaartide sorteerimine – palume osalejatel organiseerida veebilehe sisu nii, et see kasutajatele loogiline oleks. Saadud info baasil luuakse uus menüüsüsteem.
  • Jutusein e. storyboarding – joonistame lahti kasutaja igapäevase kasutusvoo vastavalt nende eesmärkidele süsteemis. 

Need lähenemised on vajalikud selleks, et näha veebilehte või infosüsteemi kasutaja seisukohast.