Projektide järelevalve

Arvatavasti on teil olnud kogemusi kehvade arendusprojektidega ja teate, kui oluline on, et tarkvaraprojekti läbiviimine oleks sujuv ja tekkinud probleemid varakult kõrvaldatud. Kvaliteetne tarkvara projektide järelevalve aitab oluliselt projekti õnnestumisvõimalusi suurendada.

Meie konsultantidel on üle 15 aasta kogemusi, suurematest avaliku sektori töödest väiksemate eraprojektideni välja. Konsultant on saadaval kõikides kõikides projekti faasides, vajaduste selgitamisest ja projekti planeerimisest kuni projekti lõpetamiseni välja. 

Tarkvaraprojektide järelevalve - inimesed kontoris

Oma töös oleme harjunud väga erinevate projektijuhtimismetoodikatega, alustades traditsioonilisest waterfall-ist lõpetades kaasaegsete agiilmetoodikatega nagu Kanban ja Scrum. Meie meeskonnas on ka mitmeid sertifitseeritud Scrum Mastereid.

Järelevalvaja rolliks on informeerida teid:

  • Arendusmetoodikatest, mis kõige paremini teie projektiga sobivad (agiilne pole alati parim)
  • Hinnangulisest projekti lõpetamise ajast
  • Lisakuludest ja nende vältimisvõimalustest
  • Tarkvaranõuetest ja funktsionaalsustest
  • Olemasolevatest ja potentsiaalsetest probleemidest, mis vajavad lahendusi

Meie abi saate kasutada ka:

  • Hangete ettevalmistamisel (pole oluline, kas olete tellija või tellimuse täitja rollis)
  • Läbirääkimistel
  • Testdokumentatsiooni kirjutamisel ja selle testimisel
  • Funktsionaalsete ja mitte-funktsionaalsete nõuete testimisel