Prototüüpide loomine

Süsteemi prototüüp näitab, kuidas lõppsüsteem töötab. Prototüüpide loomine on kiire protsess, mis võimaldab mängida läbi mitmeid erinevaid ideid ja stsenaariume. Samuti testida väga erinevaid leheversioone kiirelt ja efektiivselt.

Prototüübis te näete

 • Kuidas ekraanivaade on üles ehitatud
 • Kuidas see käitub
 • Milline on süsteemi ja kasutaja vaheline interaktsioon
 • Kas süsteemi on lihtne või keeruline kasutada
 • Kuidas kasutajad süsteemi mõistavad

Süsteemi prototüüp võib olla must-valge, värviline, animeeritud ja näha välja nagu valmis veebileht või süsteem. Ainus vahe on selles, et andmed ei salvestu ja sisuhaldust selle taga ei ole.Prototüübi loomine - naisterahvas kahe arvutiga tööd tegemas

Prototüübid teevad koosolekute läbiviimise kergemaks. Kuna inimesed saavad enda ees olevast interaktiivsest pildist alati paremini aru, kui staatilisest pildist või jutust, siis on prototüübi põhjal väga lihtne oma ideid teistele kommunikeerida.

Lisaks muudab prototüüpimine ka arenduse kergemaks. Kuna süsteem on juba läbi mängitud ja testitud, siis jääb arendajatel üle see valmis teha. See tähendab, et arendustsükleid tuleb kokkuvõttes vähem ja lõpptulemus on kvaliteetsem. 

Protüüpide loomine on kasulik

 • Protüübiga on kergem oma ideid kommunikeerida ja neid testida
 • Ta on üheselt mõistetav 
 • Maksab vaid murdosa arenduskulust
 • Vähendab oluliselt arendustsükleid ja –kulu
 • Ei vaja dokumentatsiooni
 • On kiiresti loodav

Nagu maja vundament, peab ka süsteemi alus olema tugev enne, kui te sellele midagi ehitama hakkate. Kuna prototüüpise käigus loome kogu süsteemi alusloogika ja navigeerimise, siis teeb see arendamisprotsessi oluliselt ajaefektiivsemaks.

Seetõttu on alati mõistlik alustada prototüüpimisest ja lühikestest uuringutest.